Lütfi İkiz İl Halk Kütüphanesi

BAĞLANTILAR


 
 
 
 
 
 
KÜTÜPHANE ÖDÜNÇ-İADE HİZMETİ

SAYGIDEĞER  OKUYUCULAR

Kütüphaneden Ödünç Kitap Alırken

Şunlara Dikkat Etmeniz Gerekiyor

JKeyifli Okumalar Diliyoruz J

Ödünç verme hizmeti ve kuralları

1T.C. vatandaşı olan kullanıcılar, sadece kütüphane üye kartları  ile ödünç verme hizmetinden yararlanırlar.

2 En az altı ay oturma izni almış yabancı kullanıcılar, sadece yabancı kimlik numarasını gösterir belge ile ödünç verme hizmetinden yararlanırlar.

3 Çocuk kütüphaneleri ile çocuk bölümleri on dört yaşına kadar olan çocuklara hizmet verir.

4Yazma ve nadir eserler, danışma kaynakları, kullanıcılar tarafından sıklıkla aranan materyaller ile süreli yayınların son sayıları hariç olmak üzere, kütüphane materyali ücretsiz olarak ödünç verilir.

5 Kullanıcılara üç kitap, üç kitap dışı materyal olmak üzere en fazla altı materyal ödünç verilir. Ödünç verme süresi kitaplar için on beş, kitap dışı materyaller için yedi gündür. Bu sayı ve süreler kullanıcıların başvurusu üzerine kütüphane idaresince artırılabilir ancak azaltılamaz.

6 Ödünç alınmış materyalin iade süresi, kütüphaneye önceden bildirmek koşuluyla, 15 gün olarak uzatılır. Başka kullanıcılar tarafından önceden ayırtılan materyallerin süresi uzatılmaz.

7Aranan kütüphane materyali başka bir kullanıcı tarafından ödünç alınmış ise, geri getirildiğinde ödünç alınmak üzere ön ayırtma yaptırılabilir.

8 Ödünç aldığı materyali zamanında teslim etmeyen kullanıcıya, materyali teslim edinceye kadar yeni materyal ödünç verilmez.

9Ödünç aldığı kitabı zamanında getirmeyen kullanıcıya birer hafta arayla sözlü olarak, e-postayla, telefonla iki ayrı hatırlatma yapılır. Üçüncü ve son  resmi yazı ile yapılır.

10 Ödünç alınan materyalin, materyali ödünç veren kütüphaneye geri verilmesi esastır. Ancak kullanıcı, materyalin ödünç alındığı ilden farklı bir ilde bulunuyorsa, bulunduğu ildeki il halk kütüphanesine iade edebilir. İadeyi alan il halk kütüphanesi, materyali ait olduğu kütüphaneye gönderir. Bu işlemlerden doğan giderler, iadeyi alan kütüphaneye aittir.

11 Materyali kullanılamayacak derecede yıpratan, kaybeden ve iade etmeyen kullanıcı, aynı kitabı veya yeni basımını alarak kitabı kütüphaneye vermelidir.

12 Materyalin sağlanmaması durumunda materyalin rayiç bedeli kullanıcı tarafından, Maliye Bakanlığının ilgili birimine ödenir. Ödemeye ilişkin makbuz kütüphaneye teslim edilir.

1318 yaşına kadar olan kullanıcılar, ödünç verme hizmetinden yararlanabilmek için, kütüphaneye ilk başvurularında velisi tarafından imzalanmış velisi tarafından, sorumluluğu aldığını belirten  belgeyi kütüphaneye getirmelidir.

Halk kütüphanelerinde verilen hizmetlere ilişkin olarak Bakanlığımızca (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü) hazırlanan yeni Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği

KOHA
Sesli Kİtap
E-Kitap

HavaDurumu-BugünHavaDurumu-YarınHavaDurumu-3.GünHavaDurumu-4.Gün
 
 

Facebook -  Twitter'da Biz
 
Mesai Gün ve Saatleri

 
 
 Pazartesi - Cuma:08:00/22:00
 Cumartesi:09:00/17:00
 
İçerik Görüntülenme Sayısı

Bu sayfa 272 kez gösterilmiştir.