Lütfi İkiz İl Halk Kütüphanesi

BAĞLANTILAR


 
 
 
 
 
 
ÇOCUK BÖLÜMÜ ÖDÜNÇ-İADE HİZMETİ


SEVGİLİ  ÇOCUKLAR

Kütüphaneden Ödünç Kitap Alırken

Şunlara Dikkat Etmeniz Gerekiyor

JKeyifli Okumalar Diliyoruz J

Ödünç verme hizmeti ve kuralları

1T.C. vatandaşı olan kullanıcılar, sadece kütüphane üye kartları ile ödünç verme hizmetinden yararlanırlar.

2 Çocuk kütüphaneleri ile çocuk bölümleri 0-14 yaşına kadar olan çocuklara hizmet verir.

3Ödünç aldığı kitabı zamanında teslim etmeyen kullanıcıya, materyali teslim edinceye kadar yeni materyal ödünç verilmez.

4Ödünç alınmış kitapların iade süresi geçtiği zaman süre uzatımı yapılamaz.

5 Kitapların kullanılamayacak derecede yıpratan, kaybeden ve iade etmeyen kullanıcı, aynı kitabı veya yeni basımını alarak kitabı kütüphaneye vermelidir.

6 Kullanıcılara üç kitap, üç kitap dışı materyal olmak üzere en fazla altı materyal ödünç verilir. Ödünç verme süresi kitaplar için on beş (15), kitap dışı materyaller için yedi (7) gündür. Bu sayı ve süreler kullanıcıların başvurusu üzerine kütüphane idaresince uzatılabilir.

7 Ödünç alınan Kitapların kaybedilmesi durumunda kitabın bedeli kullanıcı tarafından, Maliye Bakanlığının ilgili birimine ödenir. Ödemeye ilişkin makbuz kütüphaneye teslim edilir.

8 Ödünç alınan kitapların, ödünç veren kütüphaneye geri verilmesi esastır. Ancak kullanıcı, kitabın ödünç alındığı ilden farklı bir ilde bulunuyorsa, bulunduğu ildeki il halk kütüphanesine iade edebilir. İadeyi alan il halk kütüphanesi, kitabı ait olduğu kütüphaneye gönderir. Bu işlemlerden doğan giderler, iadeyi alan kütüphaneye aittir.

Halk kütüphanelerinde verilen hizmetlere ilişkin olarak Bakanlığımızca 11.01.2012 tarihli ve 28170 sayılı Resmi Gazete’de (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü) hazırlanan yeni Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği.
KOHA
Sesli Kİtap
E-Kitap

HavaDurumu-BugünHavaDurumu-YarınHavaDurumu-3.GünHavaDurumu-4.Gün
 
 

Facebook -  Twitter'da Biz
 
Mesai Gün ve Saatleri

 
 
 Pazartesi - Cuma:08:00/22:00
 Cumartesi:09:00/17:00
 
İçerik Görüntülenme Sayısı

Bu sayfa 195 kez gösterilmiştir.